Определяне на изпълнител на договор за проектиране с предмет: Аварийно възстановяване коритото на преливника на яз.Сливовишко дере,в землището на с.Сливовик


заповед 18
покана иси
решение иси
Изисквания за договоряне

01.03.2016 г.  
Договор за услуга 

16.03.2016 Информация за извършени плащания, сълг. чл. 22, ал. 4 т. 2 от ЗОП /периодични плащания/ за  2016

22.03.2016 г Информация за сключен договор

12.04.2016 г.  Информация за договор