Консултантски услуги за проект: „Благоустрояване на улична мрежа в с. Расово, община Медковец


Обявление
Решение
Техническа спецификация
Методика
Приложение 1.1
Указания
Образец № 1
Образец № 2
Образец № 3
Образец № 4
Образец № 5
Образец № 6
Образец № 7
Образец № 8
Образец № 9
Образец № 10
Образец № 11
Образец № 12
Образец № 13_1
Образец № 13_2
Образец № 14_1
Образец № 14_2
Образец № 15

Образец № 16 проект на договор  

Публикувано на 07.10.2015 г. Разяснение
Публикувано на 27.11.2015 г. Съобщение
Публикувано на 12.12.2015 г.
                              Протокол №1
                              Протокол №2
                              Протокол №3
                              Решение класиране

 

28.01.2016 г.  Договор консултански услуги
                     Информация за освобождаване гаранции


15.02.2016 г.   Информация сключен договор