П  О  К  А  Н  А

ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА:

ПП  ”ГЕРБ” , „КОАЛИЦИЯ БСП  ЛЯВА  БЪЛГАРИЯ ”,
ПП  „ДПС”, ПП „ АТАКА“
КОАЛИЦИЯ „РЕФОРМАТОРСКИ  БЛОК“
КОАЛИЦИЯ „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ-НФСБ И ВМР“
КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“
КОАЛИЦИЯ АБВ
В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ
ОБЛАСТ МОНТАНА


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с провеждането на избори за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.  и  съгласно разпоредбите на  чл. 75, ал.1  от  ИК,  Ви каня да участвате в консултациите за определяне на състава на общинска избирателна комисия  в община Медковец.
Консултациите ще се проведат в заседателната зала на община Медковец на 21.08.2015  г. от  10.00 часа.
На основание  чл. 75, ал. 3 от ИК,  в деня на  консултациите партиите и коалициите от партии трябва да представят:
1. Писмено предложение за състав на общинската избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага.
2. Удостоверение за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията.
3. Пълномощно от лицата, представляващи партията или представляващите коалицията от партии лица, когато в консултациите участват упълномощени лица.
4. Списък с резервните членове, които да заместят предложените от тях лица, в случаите на чл. 51, ал. 2 от Изборния кодекс или когато член на ОИК не участва в заседанията повече от 10 дни. Заместването се извършва с решение на ЦИК.
         Представените документи остават неразделна част от протокола от консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до ЦИК – София.
         За членове на ОИК се предлагат лица които имат висше образование, право да гласуват и владеят български език.

С  уважение,
ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ
Кмет на община Медковец


Приложение