13.01.2015  Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения на общинските служители по ключови компетентности в изпълнение на проект "Повишаване квалификацията на служителите в община Медковец чрез обучения"

 

 

Публична покана

Указания

Проект на договор

 

 20.03.15Г Договор

30.07.15Г Информация за извършено плащане