ПРЕДСРОЧНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 11.07.2021

 

 

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ МОГАТ ДА НАПРАВЯТ ДЕМОНСТРАЦИОННО ПРОБНО ГЛАСУВАНЕ С МАШИНА НА 6 ЮЛИ 2021 Г. /ВТОРНИК/ ОТ 11.00 ДО 18.00 Ч. В КЛУБА НА ИНВАЛИДА В С. МЕДКОВЕЦ. ВХОДЪТ Е ДО ВХОДА НА ОБЩИНАТА.

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11 ЮЛИ 2021 г. (чл.39, ал.1 ИК)

"ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ИЗДАВАТ ОТ СЕКТОР "БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ"

ЗАПОВЕД № 94 / 22.06.2021 г. Секции, в които могат да гласуват избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването в изборите на 11 юли 2021 г. в община Медковец

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с насрочените на 11 юли 2021 г. избори за народни представители, Общинска администрация – Медковец уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до кмета на общината, както следва:
1. Избирателите с трайни увреждания могат да гласуват и с подвижна избирателна кутия, като заявяват желанието си в писмена форма чрез подаване на заявление по образец, подписано собственоръчно и подадено по следния начин: или от упълномощено лице; или доставено чрез „Български пощи“ или изпратено на електронната поща на общината: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
Заявлението трябва да бъде подадено не по-късно от 26.06.2021 г.
Когато избирателят не е подал заявление в указания по-горе срок, може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 5 дни преди изборния ден – 05.07.2021 г., и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия.

Приложение № 14-НС

 

2. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес е в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес до 26.06.2021 г.

Приложение № 12-НС

 

3. Издаване на удостоверение за гласуване на друго място /само за кандидатите, членовете на ЦИК, членовете на РИК и на наблюдателите/ - до 26.06.2021 г.

Приложение № 18-НС

 

4. Отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци - до 03.07.2021 г.

Приложение № 8-НС


5. Заявление за вписване в избирателния списък.

Приложение № 9-НС

 


Заявлението се подава от избирател, който е изпуснат от избирателния списък или за който е отпаднало основанието
за заличаване, до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник до предизборния ден.

Телефон за справки в избирателни списъци: 09724/99-49

 

 

 

 Централната избирателна комисия уведомява, че избирателите, които желаят да гласуват по настоящ адрес, може да подават електронно заявление за гласуване по настоящ адрес без да се изисква електронен подпис, чрез страницата на ГД „ГРАО“ на адрес .https://regna.grao.bg/
Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:
• През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/
• Чрез SMS
Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
• Чрез стационарен или мобилен телефон
Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

 

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СФОРМИРАНЕ СЪСТАВИТЕ НА СИК - 03.06.2021г. ОТ 11:00ч.

 

ЗАПОВЕД № 85/08.06.2021 г. ОТНОСНО: Места за поставяне на агитационни материали /афиши, плакати, обръщения и др./ от кандидати, партии, коалиции и инициативни комитети на територията на община Медковец

ЗАПОВЕД № 72/17.05.2021 г. ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции на територията на община Медковец за провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

 

ЗАПОВЕД № 73/17.05.2021 г. ОТНОСНО:Определяне на места за обявяване на избирателните списъци.

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)