2016/2017 г. Регистър     ЗАПОВЕД № 275/07.10.2016 Землище с.Расово

2015/2016 г. Регистър     ЗАПОВЕД № 344 Землище с.Расово