ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ "СВЕТА ПАРАСКЕВА" С.МЕДКОВЕЦ

 

 

През 1836 г. тази малка култова сграда, направена от плетени стени, дървени колони и покрита с т. нар. стари "турски керемиди", е готова. Ала малката сграда не могла да задоволи култовите потребности на вярващите, заради което се подема инициатива за построяване на по-величествен храм. За това благоприятства султанският Хатихумаюн от 1856 г., който става база за легална борба в стремежите на медковчани в това отношение. Общината прави съответ­ните постъпки пред висшестоящите инстанции и на 30 ав­густ 1859 г. султан Абдул Меджид издава ферман, че съществуващата в село Медковец, Ломска околия, гръцка черква, известна под името ”Св. Параскева”, с течение на времето се е разсипала и се нуждае от поправка. Тъй като духовно българите се намират под юрисдикцията на Патриаршията в Цариград, която е гръцка институция и чрез благословията на която се издават подобни Фермани, то затова и медковската култова сграда е наречена "гръцка черква".

 

hram sveta paraskeva800x500

 

hram in800x500