ПРЕДСРОЧНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 02.10.2022г.

 

СИМУЛАТОР НА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБОРИТЕ

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ

 

Централната избирателна комисия уведомява избирателите, че могат да заявят електронно 4 вида услуги чрез https://egov.bg/wps/portal/egov/nachalo – портала за достъп до електронни услуги на Министерството на електронното управление.
Това са:

 

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г. (ЧЛ.39, АЛ.1 ИК) (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

 

ЗАПОВЕД №132/16.09.2022 гсекция за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на общината за провеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г

ЗАПОВЕД №124/08.09.2022 г - Секции в които могат да гласуват избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

ЗАПОВЕД №109/08.08.2022 г. - Определяне на места за обявяване на избирателните списъци.

ЗАПОВЕД №110/08.08.2022 г. - Образуване на избирателни секции на територията на община Медковец за провеждане на за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.

ЗАПОВЕД № 117 /19.08.2022 г. - Места за поставяне на агитационни материали /афиши, плакати, обръщения и др./ от кандидати, партии, коалиции и инициативни комитети на територията на община Медковец

СЕКЦИЯ 001 - СЛИВОВИК

СЕКЦИЯ 002 - ПИШУРКА

СЕКЦИЯ 003 - МЕДКОВЕЦ

СЕКЦИЯ 004 - МЕДКОВЕЦ

СЕКЦИЯ 005 - АСПАРУХОВО

СЕКЦИЯ 006 - РАСОВО

СЕКЦИЯ 007 - РАСОВО

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г. (ПО ЧЛ. 42, АЛ. 1 ИК)

 

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СФОРМИРАНЕ НА СЪСТАВИТЕ НА СИК/ПСИК ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 г.