ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 

РИОСВ - Обощена справка чл.29 ал.1 - ПУО / ПООС

 

    --.--.---- г. - ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2023 УО

10.02.2023 г. - ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2022 УО

11.02.2022 г. - ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2021 УО

12.02.2021 г. - ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2020 УО

  • ГРАФИК ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТБО В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ ПРЕЗ 2020г.

14.02.2020 г. - ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2019 УО

  • ГРАФИК ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТБО В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ ПРЕЗ 2019г.

14.02.2019 г. - ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2018 УО

12.02.2018 г. - ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2017 УО

10.02.2017 г. - ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2016 УО

12.02.2016 г. - ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2015 УО