Четвъртък, 11 Февруари 2016 15:54

П Р О Т О К О Л

Написана от
Оценете
(0 гласа)

Днес, 10.02.2016 г. в изпълнение на Заповед № 16А/08.02.2016 г. на Кмета на

община Медковец се събра комисия в състав:
Председател: инж. Емилия Петрова Цветанова –зам. кмет
Членове: 1. Мариан Георгиев Цветанов –юрисконсулт
2. Мариана Миланова Атанасова –ст. експерт ЕП-ДФО, ОС и З
На основание чл.37м от ЗСПЗЗ комисията извърши проверка на 20 бр. договори за

наем на пасища, мери и ливади (ПМЛ) от общинския поземлен фонд във връзка със

спазването на изискванията на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ, относно съответствието на

предоставените площи и наличните животни.
След като изчисли за всички ползватели на пасища, мери и ливади,

Към документа

Прочетена 5385 пъти