Сряда, 22 Май 2013 11:56

СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Написана от
Оценете
(0 гласа)

ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

„ЮЖЕН ПОТОК БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София, ЕИК 201355554, седалище и адрес­

на управление: Република България, гр. София -1303. ул. „Три Уши" № 8

На основание чл. 97, ал. 3, във връзка с чл. 81. ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица. че е организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение:

„Изграждане на газопровод „Южен поток" на територията на Република България "

Срещата ще се проведе на: 03.07.2013 г. от 15,30 часа в с. Медковец, ул. "Георги Димитров" № 26, Заседателна зала.

 

 

 

Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. Доклад за оценка на степента на въздействие и оценката по чл. 99а, ал. 1 ЗООС, е на разположение на интересуващите се всеки работен ден на следните места:

 

  • Сградата на МОСВ - гр. София - 1000, ул. Уилям Гладстон" № 67
    • Офисът на възложителя „Южен поток България" АД - гр. София, ул. „Три уши" № 8 от 09.00 до 18.00 часа. Обществен достъп до документацията за ОВОС ще бъде осигурен на официалния интернет сайт на следния електронен адрес:

 

 http://www.south-stream.info/

 

  • Сградата на РИОСВ - гр. Монтана, ул. "Юлиус Ирасек" 4
    • Сградата на Община Медковец: с. Медковец, ул." Георги Димитров" № 26. ет. 2, Секретар на Община Медковец, в рамките на работното време на общината.

 

Докладът за оценка на степента на въздействие - приложение към доклада за ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на компетентния орган по околна среда на адрес:

 

www.moew.government.bg/ключова тема Натура 2000

 

Писмени становища могат да се предоставят в офиса на възложителя „Южен поток България" АД _ гр. София. ул. „Три уши" № 8, както и в общината, на мястото за предоставяне на достъп, обявено по-горе или на срещата за обществено обсъждане.

 

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя:

 

Ради Рандев - тел.: + 359 (2) 421 72 50 ; Павлинка Йончева - тел. + 359 (2) 421 72 51

 

 
Прочетена 6581 пъти Последно променена в Сряда, 22 Май 2013 12:01