Сряда, 20 Август 2014 13:55

ПОКАНА ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА

Написана от
Оценете
(0 гласа)

ДО

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА:

 

ПП ”ГЕРБ” , „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ ”,

ПП „ДПС” , ПП „ АТАКА ”,КП „РБ”,

КП „ББЦ, ВМРО-БНД, ЗНС, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН”

В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

ОБЛАСТ МОНТАНА

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на Република България на 05.10.2014 г. и съгласно разпоредбите на чл. 91, ал. 1, 2 и 3 от ИК,               Ви каня да участвате в консултациите за определяне на състава на секционните избирателни комисии в община Медковец.

Консултациите ще се проведат в заседателната зала на община Медковец на 26.08.2014 г. /вторник/ от 09. 30 часа.

На основание чл. 91, ал. 4 и ал. 5 от ИК, в деня на консултациите партиите и коалициите от партии трябва да представят :

 

1. Писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага. Моля да ни бъдат предоставени телефони за връзка на предлаганите лица.

2. Копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията издадено не по-рано от 05.08.2014 г. или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията.

3. Пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.

4. Към предложението си по чл. 91, ал. 4 , т. 1 от ИК, партиите и коалициите представят и списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на секционната избирателна комисия не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на районната избирателна комисия.

Горепосочените документи остават като неразделна част от протокола на консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината в РИК –                     гр. Монтана.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции.

С уважение,

ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ

Кмет на община Медковец

Прочетена 5742 пъти