Печат

 

Списък на заличените лица

 

Гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

 

Определяне на места за поставяне на агитационни материали

 

справки и корекции по избирателните списъци

 

Избирателни списъци

 

Покана до местните ръководства на политическите партии

 

Технически екип

 

Комисия от служебни лица отговарящи за организационно-техническата подготовка и обезпечаване на изборите за народни представители за Народно събрание на 05.10.2014 г., в община Медковец

 

Определяне на места за обявяване на избирателните списъци.

 

Образуване на избирателни секции на територията на община Медковец за провеждане

на избори за народни представители за Народно събрание на 05.10.2014 г.