2016/2017 г. Регистър     ЗАПОВЕД № 306/11.10.2016 Землище с.Сливовик

2015/2016 г. Регистър     ЗАПОВЕД № 402 Землище с.Сливовик