Обяви

Обяви (119)

Понеделник, 23 Декември 2013 00:00

Провеждане на конкурс за войнишки длъжности

Написана от

                                                             О Б Я В А


за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища,
в страната и в чужбина на 20.02.2014 г. и 21.02.2014 г.
в Националната гвардейска част – гр. София

 

към обявата

Сряда, 13 Ноември 2013 05:30

Обява

Написана от

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

НА 14.11.2013 г. ОТ 10.00 часа В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА  МЕДКОВЕЦ

ЩЕ ПРИЕМА ГРАЖДАНИ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ.

 
Вторник, 05 Ноември 2013 14:48

ПОКАНА

Написана от

ПОКАНА

На 11.10.2013 г. бе открита обновената музейна сбирка на село Медковец. Тя представя любопитни археологически и етнографски експонати от нашия регион и е отворена за посетители

 

Неделя, 20 Октомври 2013 06:26

ОБЯВЛЕНИЕ

Написана от

ОБЯВЛЕНИЕ

          На основание чл. 62а, ал. 2 от Закона за водите, община Медковец обявява публично Съобщение на Басейнова дирекция за управление на водите – Дунавски регион, с център Плевен по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, за водовземане от кладенец „ТК 3 – В и К Монтана – Сливовик”.

 
Четвъртък, 17 Октомври 2013 06:57

ОБЯВЛЕНИЕ

Написана от

ОБЯВЛЕНИЕ

          На основание чл. 62а, ал. 2 от Закона за водите, община Медковец обявява публично Съобщение на Басейнова дирекция за управление на водите – Дунавски регион, с център Плевен по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, за водовземане от кладенци „ТК 1 – В и К Монтана – Сливовик” и „ТК 2 – В и К Монтана – Сливовик”.

 

 съобщението в  pdf формат

 
Сряда, 02 Октомври 2013 14:16

О Б Я В А

Написана от

О Б Я В А

         Община с. Медковец, област Монтана, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план за линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места

О Б Я В А

 

ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

             На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ и във връзка с подадено заявление вх.№з 02-490/19.08.2013 г. от „ЮЖЕН ПОТОК БЪЛГАРИЯ”АД ,   ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ ПРОВЕЖДА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 23.08.2013 ГОД. ОТ 10.00 Ч. В КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА С.РАСОВО НА ПОДОБЕКТИ ОТ ПРОЕКТ „ПРЕНОСЕН ГАЗОПРОВОД „ЮЖЕН ПОТОК” НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ЗА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ):

 

Страница 9 от 9