Вторник, 29 Април 2014 17:33

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Написана от
Оценете
(0 гласа)

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че с издадена заповед №ДС-12-1/23.04.2014 г. на Областен управител на област Монтана е разрешено изработване на Подробен устройствен план /ПУП-ПП/ за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за изграждане на обект „Оптична кабелна линия с.Расово - с.Комощипа, разположен на територията на общините Якимово и Медковец, област Монтана

Съгласно чл.124б, ал.4 заповедта не подлежи на оспорване.

 

АРХ.ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА

/ Гл. архитект на община Медковец/

Прочетена 5660 пъти