Понеделник, 08 Август 2016 07:24

П О К А Н А

Написана от
Оценете
(0 гласа)


П О К А Н А
за среща за обществено обсъждане

    инж.Венцислав Евгениев Куткудейски- Кмет на община Медковец  адрес: с.Медковец

ул.Георги Димитров №26 на основание чл.67, ал.6, чл.82,ал.4 и чл.83 от Закона за публичните

финанси:
УВЕДОМЯВА
всички заинтересовани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено

обсъждане на Прогноза за периода 2017-2019г. на постъпленията от местни приходи и на разходите

за местни дейности на община Медковец.
    Срещата ще се проведе на 23.08.2016г. от 11,00часа в приемната зала на община

Медковец.
    Прогнозата за периода 2017-2019г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за

местни дейности на община Медковец, както и придружаващите я справки, е на разположение на

интересуващите се всеки работен ден от 8,00ч. до 16,30ч. в сградата на общината, както и на

официалната страница на община Медковец- http://medkovec.bg/
    Писмени становища могат да се предоставят на срещата за обществено обсъждане.
    За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя:
    Цеца Илиева- Председател на бюджетната комисия GSM:088811459

Прочетена 5102 пъти Последно променена в Събота, 20 Август 2016 07:27