Четвъртък, 05 Май 2016 16:07

Осигуряване на топъл обяд -2016 г.

Написана от
Оценете
(0 гласа)

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
    
            
    Община Медковец подготвя заявление за финансиране и всички необходими документи за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-03.02, операция тип 3,                   по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане  2014-2020 г., съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица.
          Обща цел на ОПЕРАЦИЯ ТИП 3 “Осигуряване на топъл обяд -2016 г.“:
Да допринесе за постигане на общата цел на оперативната програма, свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни,   с оглед преодоляване на основно материално лишение.
          Община Медковец ще реализира изпълнение на  дейностите  от 11.05.2016 г. до 30.09.2016 г., като ще приготвя и предоставя топла храна на 54 бр.  потребители от  целевите  групи от  всички   населени  места на общината.
 Заявления  от кандидатите за ползватели на услугата по образец  се приемат  от  8.00 до 16.00 ч., всеки работен ден  в ЦУИГ- Медковец, както и  в кметствата по населени места.

    

                                                                    ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ

Прочетена 5303 пъти