Е-АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 

 ВАЖНО! - Правилната работа на електронните бланки изисква ADOBE READER X или по висока версия

 

Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕДКОВЕЦ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ

 

 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕДКОВЕЦ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г.

 

ОТЧЕТ2020

 

14.12.2020 МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА - НОЕМВРИ

13.11.2020 МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА - ОКТОМВРИ

30.10.2020 ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА - ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ

30.10.2020 МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА - СЕПТЕМВРИ

15.09.2020 МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА - АВГУСТ

10.08.2020 МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА - ЮЛИ

30.06.2020 ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА - ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ

10.07.2020 МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА - ЮНИ

12.06.2020 МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА - МАЙ

12.05.2020 МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА - АПРИЛ

31.03.2020 ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА - ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ

10.04.2020 МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА - МАРТ

10.03.2020 МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА - ФЕВРУАРИ

11.02.2020 МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА - ЯНУАРИ

Заседания на Общински Съвет Медковец мандат 2015-2019

 

Заседанието на Общинския съвет при община Медковец е на 19.09.2019 год. /четвъртък/ в Залата за гости на община Медковец от 14.00 часа.

Заседанието на Общинския съвет при община Медковец е на 29.08.2019 год. /четвъртък/ в Заседателната зала на община Медковец от 14.00 часа.

Заседанието на Общинския съвет при община Медковец е на 25.07.2019 год. /четвъртък/ в Заседателната зала на община Медковец от 14.00 часа.

Заседанието на Общинския съвет при община Медковец е на 27.06.2019 год. /четвъртък/ в Заседателната зала на община Медковец от 14.00 часа.

Заседанието на Общинския съвет при община Медковец е на 30.05.2019 год. /четвъртък/ в Заседателната зала на община Медковец от 14.00 часа.

Заседанието на Общинския съвет при община Медковец е на 25.04.2019 год. /четвъртък/ в Заседателната зала на община Медковец от 14.00 часа.

 Заседанието на Общинския съвет при община Медковец е на 28.03.2019 год. /четвъртък/ в Заседателната зала на община Медковец от 14.00 часа.