Печат
Категория: Некатегоризирани
Посещения: 1081

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕДКОВЕЦ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ

 

 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕДКОВЕЦ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕДКОВЕЦ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г.