ДАТИ И ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕДКОВЕЦ МАНДАТ 2019 - 2023 ГОДИНА

 

Редовното заседание на Общински съвет при община Медковец е на 30.09.2021 г. /четвъртък/ в Заседателната зала на община Медковец от 14.00 часа.

Редовното заседание на Общински съвет при община Медковец е на 25.08.2021 г. /сряда/ в Заседателната зала на община Медковец от 14.00 часа.

Редовното заседание на Общински съвет при община Медковец е на 29.07.2021 г. /четвъртък/ в Заседателната зала на община Медковец от 14.00 часа.

Редовното заседание на Общински съвет при община Медковец е на 29.06.2021 г. /вторник/ в Заседателната зала на община Медковец от 14.00 часа.

Редовното заседание на Общински съвет при община Медковец е на 26.05.2021 г. /сряда/ в Заседателната зала на община Медковец от 14.00 часа.

Редовното заседание на Общински съвет при община Медковец е на 29.04.2021 г. /четвъртък/ в Заседателната зала на община Медковец от 14.00 часа.

Редовното заседание на Общински съвет при община Медковец е на 24.02.2021 г. /сряда/ в Заседателната зала на община Медковец от 14.00 часа.

Редовно заседание на Общинския съвет при община Медковец е на 28.01.2021 год. /четвъртък/ в Заседателна зала на община Медковец от 14.00 часа.

Редовното заседание на Общински съвет при община Медковец е на 29.12.2020 г. /вторник/ в Заседателната зала на община Медковец от 14.00 часа.

Редовното заседание на Общински съвет при община Медковец е на 26.11.2020 г. /четвъртък/ в Заседателната зала на община Медковец от 14.00 часа.

Редовното заседание на Общински съвет при община Медковец е на 29.10.2020 г. /четвъртък/ в Заседателната зала на община Медковец от 14.00 часа.

Редовното заседание на Общински съвет при община Медковец е на 24.09.2020 г. /четвъртък/ в Заседателната зала на община Медковец от 14.00 часа.

Редовното заседание на Общински съвет при община Медковец е на 26.08.2020 г. /сряда/ в Заседателната зала на община Медковец от 14.00 часа.

Редовното заседание на Общински съвет при община Медковец е на 30.07.2020 г. /четвъртък/ в Заседателната зала на община Медковец от 14.00 часа.

Редовното заседание на Общински съвет при община Медковец е на 29.06.2020 г. /понеделник/ в Заседателната зала на община Медковец от 14.00 часа.

Редовното заседание на Общински съвет при община Медковец е на 28.05.2020 год. /четвъртък/ в Заседателна зала на община Медковец от 14.00 часа.

Редовно заседание на Общинския съвет при община Медковец е на 30.03.2020 год. /понеделник/ в Заседателна зала на община Медковец от 14.00 часа.

Извънредно заседание на Общинския съвет при община Медковец е на 03.03.2020 год. /вторник/ в Заседателна зала на община Медковец от 09.15 часа.

Редовно заседание на Общинския съвет при община Медковец е на 27.02.2020 год. /четвъртък/ в Заседателна зала на община Медковец от 14.00 часа.

Извънредно заседание на Общинския съвет при община Медковец е на 07.02.2020 год. /петък/ в Заседателна зала на община Медковец от 13.00 часа.

Заседанието на Общинския съвет при община Медковец е на 30.01.2020 год. /четвъртък/ в Заседателна зала на община Медковец от 14.00 часа.

Извънредно заседанието на Общинския съвет при община Медковец е на 30.12.2019 год. /понеделник/ в Заседателната зала на община Медковец от 13.00 часа.

Заседанието на Общинския съвет при община Медковец е на 20.12.2019 год. /петък/ в Заседателната зала на община Медковец от 14.00 часа.

Заседанието на Общинския съвет при община Медковец е на 28.11.2019 год. /четвъртък/ в Заседателната зала на община Медковец от 14.00 часа.

 

 

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ МАНДАТ 2015-2019