Понеделник, 20 Ноември 2017 11:47

Конкурсът се обявява за длъжността: „Старши експерт европейски проекти, договаряне, финансиране, отчитане, общинска собственост и земеделие“, Дирекция „Специализирана администрация“ - Медковец.

 

1. ОБЯВЛЕНИЕ

2. ЗАЯВЛЕНИЕ

3. Декларация по чл 7_ал_1_ЗДСл

4. Декларация по чл 7_ал_2_ЗДСл

5. Списък на допуснатите кандидати

6. Резултат от конкурса

ЧЕЗ

Военно окръжие II степен – Монтана

Военно окръжие II степен – Монтана

Третиране на ЖП - ивицата с НАСА

Обява

ПРИЕМНА на Регионалния представител на комисията за защита от дискриминация

ПОКАНА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение

Правила и мерки за пожарна безопасност през отоплителния сезон

ВАЖНО! - на вниманието на всички пчелари