Кметство с.АспаруховоkmetstvoA Адрес

Улица: „Георги Димитров” № 20
Пощенски код: 3661
Село: Аспарухово
Област: Монтана
Държава: България


    09718/51-64 Кмет – село Аспарухово
    09720/99-58 Секретар – село Аспарухово