Община Медковец

Община Медковец

Петък, 01 Ноември 2013 09:12

Ден на народните будители

Ден на народните будители


Посветен на делото на книжовниците, просветителите, борците за национално освобождение съхранили духовните ценности и морал на българската нация през вековете. Сред тях са имената на : Йоасаф Бдински, Григорий Цамблак, Константин Костенечки, Владислав Граматик, поп Пейо, Матей Граматик, св. Иван Рилски, Неофит Бозвели, братята Димитър и Константин Миладинови, Георги Стойков Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Добри Чинтулов и още стотици радетели за народна свяст и българско самосъзнание. За първи път Денят на народните будители се чества през 1909 г. в Пловдив. От 1 ноември 1923 г. с указ на цар Борис Трети е обявен за общонационален празник в памет на заслужилите българи. През 1945 г. е забранен. Честването му се възстановява със Закона за допълнение на Кодекса на труда, приет от 36-ото Народно събрание на 28 октомври 1992 г., когато е обявен официално за Ден на народните будители и неприсъствен ден за всички учебни заведения в страната.

 

 

 
Неделя, 20 Октомври 2013 06:26

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

          На основание чл. 62а, ал. 2 от Закона за водите, община Медковец обявява публично Съобщение на Басейнова дирекция за управление на водите – Дунавски регион, с център Плевен по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, за водовземане от кладенец „ТК 3 – В и К Монтана – Сливовик”.

 
Четвъртък, 17 Октомври 2013 06:57

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

          На основание чл. 62а, ал. 2 от Закона за водите, община Медковец обявява публично Съобщение на Басейнова дирекция за управление на водите – Дунавски регион, с център Плевен по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, за водовземане от кладенци „ТК 1 – В и К Монтана – Сливовик” и „ТК 2 – В и К Монтана – Сливовик”.

 

 съобщението в  pdf формат

 
Сряда, 02 Октомври 2013 14:16

О Б Я В А

О Б Я В А

         Община с. Медковец, област Монтана, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план за линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места

Сряда, 25 Септември 2013 11:56

ПОКАНА

ПОКАНА

Уважаеми гости и граждани

на община Медковец,

във връзка с отбелязването

на210години от рождението

на кнез Иван Кулин

и 115 години от създаването

на Народно читалище „Развитие”

община Медковец и

НЧ „Развитие – 1898 г. – с. Медковец”

 

Вторник, 17 Септември 2013 04:17

СЪБОР НА СЕЛО МЕДКОВЕЦ

ВАЖНО !!!

ТРАДИЦИОННИЯТ СЪБОР НА СЕЛО МЕДКОВЕЦ ТАЗИ ГОДИНА

ОТНОВО ЩЕ СЕ ПРАЗНУВА ВЪВ ВТОРАТА СЪБОТА И НЕДЕЛЯ

НА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ.

ТОВА СА ДАТИТЕ

12 и 13 ОКТОМВРИ 2013 год.

 
Понеделник, 16 Септември 2013 08:06

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

 

ДО

СОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ”

СЕЛО МЕДКОВЕЦ

И

ОУ„ХРИСТО БОТЕВ”

СЕЛО РАСОВО

УВАЖАЕМИ ДИРЕКТОРИ!

СКЪПИ УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ!

Най-сърдечно Ви поздравявам с първия учебен ден и откриването на

новата учебна 2013-2014 година! Това е денят, в който всички ние,

учители, ученици и родители, се прекланяме пред духовното огнище

на българина – Училището, което винаги е било и ще бъде един

неизчерпаем източник на познания, сила и авторитет.

 

Четвъртък, 05 Септември 2013 05:42

Хубава новина!

Хубава новина!

          На 16 август 2013 г. за пръв път в община Медковец бе реализиран „изнесен” сватбен ритуал. Церемонията бе извършена сред приятния естествен декор на парка в центъра на селото. За гостите на Венцислава и Анислав Симеонови бе изненада и удоволствие да присъстват на тяхната красиво организирана венчавка. Сватбените снимки са доказателство за тържествената обстановка и за прекрасното настроение на всички присъстващи.

 

О Б Я В А

 

ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

             На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ и във връзка с подадено заявление вх.№з 02-490/19.08.2013 г. от „ЮЖЕН ПОТОК БЪЛГАРИЯ”АД ,   ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ ПРОВЕЖДА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 23.08.2013 ГОД. ОТ 10.00 Ч. В КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА С.РАСОВО НА ПОДОБЕКТИ ОТ ПРОЕКТ „ПРЕНОСЕН ГАЗОПРОВОД „ЮЖЕН ПОТОК” НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ЗА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ):

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

за проведена среща за обществено обсъждане на Доклад за ОВОС и приложения към него на инвестиционно предложение „Изграждане на газопровод „Южен поток“ на територията на Република България“

 

 

На 03.07.2013г., в 15.30 часа, в община Медковец, на адрес с. Медковец, ул. "Георги Димитров" № 26, Заседателна зала, се проведе среща за обществено обсъждане Доклад за Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и приложен към него Доклад за оценка на степента на въздействие (ОСВ) на инвестиционно предложение „Изграждане на газопровод „Южен поток” на територията на Република България”.