Община Медковец

Община Медковец

Понеделник, 16 Март 2015 16:50

ДО КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ

ДО
КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛ.МОНТАНА

УВАЖАЕМИ Г-ЖО /Г-Н КМЕТ,

Във връзка с кампанията по подаване на заявления за подпомагане по схемите и мерки на Общата селскостопанска политика за 2015г., Ви изпращам график за провеждане на срещи със земеделските стопани по общини, за разясняване на схемите и мерките за директни плащания и екологично насочени площи за програмния период 2015-2020г. в обл.Монтана, в които ще участват експерти от ОД „Земеделие"-Монтана, ДФ „Земеделие"-Монтана и териториалният областен офис на НССЗ

ГРАФИК
1.    Община Георги Дамяново- с. Г. Дамяново на 13.03.2015г. от 9 часа - в сградата на общината
2.    Община Чипровци - гр. Чипровци на 13.03.2015г. от 13 часа- в сградата на общината
3.    Община Вършец - гр. Вършец на 16.03.2015г. от 9 часа - в сградата на общината
4.    Община Берковица - гр. Берковица на 16.03.2015г. от 13 часа - в сградата на общината
5.    Община Якимово - с. Якимово на 17.03.2015г. от 9 часа- в сградата на читалището
6.    Община Вълчедръм - гр. Вълчедръм на 17.03.2015г. от 13 часа- в сградата на общината
7.    Община Брусарци - гр. Брусарци на 18.03.2015г. от 9 часа - в сградата на общината
8.    Община Медковец - с. Медковец на 18.03.2015г. от 13 часа- в сградата на общинския пазар
9.    Община Лом - гр. Лом на 19.03.2015г. от 10 часа- в сградата на общината
10.    Община Бойчиновци - гр.Бойчиновци на 20.03.2015г. от 9 часа- в сградата на общината
11.    Община Монтана - гр. Монтана на 20.03.2015г. от 13 часа - в сградата на Областна
дирекция „Земеделие" гр.Монтана, ул.Ген.Столетов" № 1

Четвъртък, 12 Март 2015 15:48

Важно

ВАЖНО !
    
    В изпълнение на чл. 24, ал. 1 от Постановление № 8 на Министерски съвет от 16.01.2015 г. за изпълнението на Държавния бюджет на Република България, Ви уведомяваме, че болни от заболяванията, които са изброени по-долу, имат право на пътни разходи до лечебното заведение за консултации. Ще се възстановяват средства за действително направени разходи с автобус, влак (за дълги разстояния – и спален вагон) или с личен превоз.
    Парите ще се изплащат от общината на правоимащите болни срещу документи, удостоверяващи датата на интервенция и консултация, както и ползването на съответните транспортни средства. За използващите личен транспорт се издава пътен лист и разходите се отчитат по реда на Наредба № 3 от 25.09.1989 г. за нормиране разхода на горива и смазочни материали на автомобилите и мотоциклетите, издадена от министъра на транспорта.

СПИСЪК
на заболяванията и честотата на пътуванията

Сряда, 11 Март 2015 16:46

Засади дърво – дари живот!

                                   ПРИЗИВ

 

От свещеника на храм „Света Параскева“
 и кмета на община Медковец

 

Дърветата играят съществена роля за образуването на кислород и за намаляване  на   въглеродния  диоксид в атмосферата, както и за намаляване на температурните колебания. Те имат дълъг живот, като някои могат да достигнат възраст от няколко хиляди години. Дърветата образуват биомаса, която служи за храна на много организми, а стволовете и короните им са божествен подслон за насекоми, птици и бозайници.
Кислородът е изключително необходим за нашето съществуване, затова засаждането на нови гори е толкова важно за живота на Земята. Те помагат на планетата да се бори и с глобалното затопляне. А как ние, хората, можем да помогнем на нашата Земя? Един от начините е непрекъснато да засаждаме дървета, за да подпомагаме образуването на кислород в атмосферата.


Ето защо община Медковец и храм „Света Параскева“
обявяват  3 април 2015 г. за

„Ден, в който да посадим дърво“

И ви призовават на този ден да помогнете да залесим двора на църквата
и на училището в село Медковец. Ако имате възможност, можете да донесете фиданки, но ще се радваме да участвате и само с труда си!

Нека да помогнем на нашата планета,
за да има бъдеще за децата ни!


Документа в .pdf формат

Понеделник, 02 Март 2015 13:02

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С


СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ ОТ ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ,
УВАЖАЕМИ СЪНАРОДНИЦИ,

 

Трети март е знакова дата в историята на нашата Родина. Вече 137 години това   е денят, в който отдаваме почит пред героичната саможертва и духовната сила   на безбройните радетели за свободна и независима държава.
Трети март е доказателство за упоритостта на един народ, който не търпи чужди присъди, а заявява силата сам да определя съдбата си. Мълчаливото мъченичество изведнъж прераства в непримирим стремеж към свобода – толкова жадувана и чакана.
Днес свеждаме чела пред националните светини и заставаме изправени с признателност към всички наши герои, които направиха мечтата за нов живот реалност и  които с делата и думите си завещаха на поколенията завета за ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА! Правим това и от уважение към самите себе си, и заради достойнството на държавата ни.
Колко пъти сме се замисляли заслужаваме ли тази дата, правим ли достатъчно, за да я защитим,  и да докажем, че сме достойни днес да живеем свободно?
Нека във всички свои действия се ръководим от примера на нашите предци, които жертваха себе си в името на по-доброто бъдеще! Нека бъдем разумни, единни и да вярваме в собствените си сили! И да го правим тук, в Родината си, защото здравите корени ще ни помогнат да устоим на трудностите и да осъществим желания живот – за нас и нашите деца!
Помнете, че можем да обичаме и да страдаме и дълго да чакаме радостта от своите победи, но никога не ще престанем да обичаме родната българска земя!
Честит празник, достойни чеда на МАЙКА БЪЛГАРИЯ!

 


С уважение,

ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ
Кмет на община Медковец

 

 

Оригиналният документ

Понеделник, 02 Март 2015 06:52

X Международен турнир

baner obshtini1

                                              ОБЯВА

 

за приемане на български граждани в доброволния резерв по длъжностно разписание за
резервисти във ВВС и ВМС за конкурс през 2015 г.

 

файла в .pdf формат

Вторник, 10 Февруари 2015 16:05

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                                         С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

      ДО ЛИЦА С НАСТОЯЩ АДРЕС ЧУЖБИНА

 

Във връзка с чл. 4 ал. 3 от Закона за гражданската регистрация, моля в срок до 10.04.2015 г. да се явите в общинска администрация-Медковец, или в кметствата по населени места за проверка на актуалността на настоящия Ви адрес.
Съгласно Закона за гражданската регистрация чл. 92, ал. 2 и 3 в случай, че желаете промяна на вече регистрирания Ви настоящ адрес, представете следните документи за промяна на същия:

Четвъртък, 05 Февруари 2015 15:32

Фондация "Комунитас"

На 1-ви февруари Фондация "Комунитас" обяви началото на деветия
конкурс на националния социално-образователен проект "1000 стипендии".
Той е за ученици от 6-ти до 11-ти клас. За да кандидатстват за годишна
стипендия, учениците трябва да напишат есе по тема във формуляра, чрез
което да демонстрират знанията и разсъжденията си в някоя от
предметните области на хуманитарните или естествените науки или
изкуства.

Подпомагането на сектор „Животновъдство“е сред приоритетите на ПРСР (2014-2020 г.)
     „Подпомагането на сектор „Животновъдство“ е сред основните приоритети в Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Средствата за този сектор по кампанията за директните плащания,  по обвързана подкрепа и по Програмата за развитие на селските райони са в пъти повече“. Това заяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева по време на Третата национална среща на Асоциацията на земеделскитe производители в к.к. „Златни пясъци“.  Тя обясни, че през настоящата година в новия програмен период всички животновъдите ще получат по-висока ставка на подпомагане.

Сряда, 04 Февруари 2015 16:05

Данъци

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

 

ОТДЕЛ „ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ „ - ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ ВИ УВЕДОМЯВА , ЧЕ
ДАНЪК СГРАДИ, ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ДАНЪК ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА 2015 ГОД. СЕ
СЪБИРАТ ОТ 05.02.2015 ГОД.