Община Медковец

Община Медковец

Сряда, 11 Март 2015 16:46

Засади дърво – дари живот!

                                   ПРИЗИВ

 

От свещеника на храм „Света Параскева“
 и кмета на община Медковец

 

Дърветата играят съществена роля за образуването на кислород и за намаляване  на   въглеродния  диоксид в атмосферата, както и за намаляване на температурните колебания. Те имат дълъг живот, като някои могат да достигнат възраст от няколко хиляди години. Дърветата образуват биомаса, която служи за храна на много организми, а стволовете и короните им са божествен подслон за насекоми, птици и бозайници.
Кислородът е изключително необходим за нашето съществуване, затова засаждането на нови гори е толкова важно за живота на Земята. Те помагат на планетата да се бори и с глобалното затопляне. А как ние, хората, можем да помогнем на нашата Земя? Един от начините е непрекъснато да засаждаме дървета, за да подпомагаме образуването на кислород в атмосферата.


Ето защо община Медковец и храм „Света Параскева“
обявяват  3 април 2015 г. за

„Ден, в който да посадим дърво“

И ви призовават на този ден да помогнете да залесим двора на църквата
и на училището в село Медковец. Ако имате възможност, можете да донесете фиданки, но ще се радваме да участвате и само с труда си!

Нека да помогнем на нашата планета,
за да има бъдеще за децата ни!


Документа в .pdf формат

Понеделник, 02 Март 2015 13:02

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С


СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ ОТ ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ,
УВАЖАЕМИ СЪНАРОДНИЦИ,

 

Трети март е знакова дата в историята на нашата Родина. Вече 137 години това   е денят, в който отдаваме почит пред героичната саможертва и духовната сила   на безбройните радетели за свободна и независима държава.
Трети март е доказателство за упоритостта на един народ, който не търпи чужди присъди, а заявява силата сам да определя съдбата си. Мълчаливото мъченичество изведнъж прераства в непримирим стремеж към свобода – толкова жадувана и чакана.
Днес свеждаме чела пред националните светини и заставаме изправени с признателност към всички наши герои, които направиха мечтата за нов живот реалност и  които с делата и думите си завещаха на поколенията завета за ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА! Правим това и от уважение към самите себе си, и заради достойнството на държавата ни.
Колко пъти сме се замисляли заслужаваме ли тази дата, правим ли достатъчно, за да я защитим,  и да докажем, че сме достойни днес да живеем свободно?
Нека във всички свои действия се ръководим от примера на нашите предци, които жертваха себе си в името на по-доброто бъдеще! Нека бъдем разумни, единни и да вярваме в собствените си сили! И да го правим тук, в Родината си, защото здравите корени ще ни помогнат да устоим на трудностите и да осъществим желания живот – за нас и нашите деца!
Помнете, че можем да обичаме и да страдаме и дълго да чакаме радостта от своите победи, но никога не ще престанем да обичаме родната българска земя!
Честит празник, достойни чеда на МАЙКА БЪЛГАРИЯ!

 


С уважение,

ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ
Кмет на община Медковец

 

 

Оригиналният документ

Понеделник, 02 Март 2015 06:52

X Международен турнир

baner obshtini1

                                              ОБЯВА

 

за приемане на български граждани в доброволния резерв по длъжностно разписание за
резервисти във ВВС и ВМС за конкурс през 2015 г.

 

файла в .pdf формат

Вторник, 10 Февруари 2015 16:05

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                                         С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

      ДО ЛИЦА С НАСТОЯЩ АДРЕС ЧУЖБИНА

 

Във връзка с чл. 4 ал. 3 от Закона за гражданската регистрация, моля в срок до 10.04.2015 г. да се явите в общинска администрация-Медковец, или в кметствата по населени места за проверка на актуалността на настоящия Ви адрес.
Съгласно Закона за гражданската регистрация чл. 92, ал. 2 и 3 в случай, че желаете промяна на вече регистрирания Ви настоящ адрес, представете следните документи за промяна на същия:

Четвъртък, 05 Февруари 2015 15:32

Фондация "Комунитас"

На 1-ви февруари Фондация "Комунитас" обяви началото на деветия
конкурс на националния социално-образователен проект "1000 стипендии".
Той е за ученици от 6-ти до 11-ти клас. За да кандидатстват за годишна
стипендия, учениците трябва да напишат есе по тема във формуляра, чрез
което да демонстрират знанията и разсъжденията си в някоя от
предметните области на хуманитарните или естествените науки или
изкуства.

Подпомагането на сектор „Животновъдство“е сред приоритетите на ПРСР (2014-2020 г.)
     „Подпомагането на сектор „Животновъдство“ е сред основните приоритети в Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Средствата за този сектор по кампанията за директните плащания,  по обвързана подкрепа и по Програмата за развитие на селските райони са в пъти повече“. Това заяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева по време на Третата национална среща на Асоциацията на земеделскитe производители в к.к. „Златни пясъци“.  Тя обясни, че през настоящата година в новия програмен период всички животновъдите ще получат по-висока ставка на подпомагане.

Сряда, 04 Февруари 2015 16:05

Данъци

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

 

ОТДЕЛ „ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ „ - ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ ВИ УВЕДОМЯВА , ЧЕ
ДАНЪК СГРАДИ, ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ДАНЪК ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА 2015 ГОД. СЕ
СЪБИРАТ ОТ 05.02.2015 ГОД.

Вторник, 03 Февруари 2015 16:55

Трасе на оптичен кабел

                                                     СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.128,ал.1 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е изготвен и представен за одобряване :

Проект за Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Трасе на оптичен

кабел с.Расово, община Медковец - с.Комощица, община Якимово" -участък с.Расово, община

Медковец.

                   ПРОЕКТ  НА ГОДИШНА ПРОГРАМА
за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Медковец през 2015 г.

 

І. Общи положения

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинската собственост е разработена

на основание разпоредбите на чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост .

 

Документа в .pdf формат