КМЕТСТВА В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ


с. Расово

Кмет
Петя Петрова
09729/22-20


KmSlivovik

с. Сливовик

 

Кмет
Анжела Георгиева
09727/28-44

 

 

 

 

 

 

kmetstvoA

 

с. Аспарухово

Кмет
Людмила Макавеева
09719/23-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Пишурка

Кметски наместник
Д-р Димитър Митов
09729/25-67