ТЪРГОВЕ ПРОДАЖБИ

 

 

 

 

 

 

Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти частна общинска собственост /лозя/ в землището на село Расово, община Медковец, област Монтана

 

Обявата в .pdf формат