Протокол разпределение ПМЛ 2018

Регистър на маломерните имоти по землища в Община Медковец

Протокол проверка ПМЛ 2018

Годишен план пасища 2018 г.
ПМЛ за общо ползване_2018 г.
Правила мери и пасища 2018 г.
Задължения за поддържане на пасищата

Годишен план пасища 2017 г.
ПМЛ за общо ползване_2017 г.
Правила мери и пасища 2017 г.
Задължения за поддържане на пасищата

Протокол проверка ПМЛ 2017 г.

Проект на Годишна програма 2017 г.
Приложение 1-Годишна програма 2017 г.
Приложение 2-Годишна програма 2017 г.
Приложение 3-Годишна програма 2017 г.
Приложение 4-Годишна програма 2017 г.

 

Отдаване под наем без търг на земи от общинския поземлен фонд
Заповед № 137/09.12.2016 г.

Протокол пасища, мери и ливади - 2016
Правила за ползване на пасища, мери и ливади - 2016
Годишна програма - 2016
Годишен план за паша - 2016

Протокол пасища, мери и ливади - 2015
Правила за ползване на пасища, мери и ливади - 2015
Годишна програма - 2015
Годишен план за паша - 2015

 

Протокол пасища, мери и ливади

Пасища, мери и ливади определени за индивидуално ползване_2016
Пасища, мери и ливади определени за общо ползване_2016

Пасища, мери и ливади определени за индивидуално ползване_2015
Пасища, мери и ливади определени за общо ползване_2015


ЗЕМЕДЕЛСКИ  ЗЕМИ  ОБЩИНСКА  СОБСТВЕНОСТ  
  ПИШУРКА
ЗЕМЕДЕЛСКИ  ЗЕМИ,  ПАСИЩА,  МЕРИ  И  ЛИВАДИ  ОБЩИНСКА  СОБСТВЕНОСТ     И  НАЧИН  НА  УПРАВЛЕНИЕ
  МЕДКОВЕЦ
  РАСОВО
  АСПАРУХОВО
  СЛИВОВИК

 

 

Годишен план за паша на мерите и пасищата в община Медковец за 2015 г.

Правила за ползване на мери и пасища.