ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 

 

график отпадъци 10_2021

график отпадъци 09_2021

график отпадъци 08_2021

график отпадъци 03_2021

график отпадъци 02_2021

график отпадъци 01_2021

график отпадъци 12_2020

график отпадъци 11_2020

график отпадъци 10_2020

график отпадъци 09_2020

график отпадъци 02_2020

график отпадъци 01_2020

график отпадъци 12_2019

график отпадъци 11_2019

график отпадъци 10_2019

график отпадъци 09_2019

график отпадъци 08_2019

график отпадъци 07_2019

график отпадъци 06_2019

график отпадъци 05_2019

график отпадъци 04_2019

график отпадъци 03_2019

график отпадъци 02_2019

график отпадъци 01_2019

график отпадъци 12_2018

график отпадъци 11_2018

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2018 УО

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2017 УО

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2016 УО

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2015 УО