Декларации по Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

 

РЕГИСТЪР - 1 част

РЕГИСТЪР - 2 част

1. РАДОСЛАВА АНГЕЛОВА

2.РУМЯНА ДИНЧЕВА

3.ВАЛЯ КИРИЛОВА

4.ВАЛЕНТИНА СТАНЕВА

5.САВЕТА РАНГЕЛОВА

6.МАРИАНА АТАНАСОВА

7.РУМЯНА ЦЕНКОВА

8.РУМЯНА ПЕТРОВА

9.ЦЕЦА БОРИСЛАВОВА

10. БОРЯНА АМБОВА

11.ТОТКА МАРКОВА

12.ДАНИЕЛА ИЛИЕВА

13.ПЕТЯ ПЕТРОВА

14.АННА ИВАНОВА

15.МИЛЕН ТАБАКОВ

16.НЕВЯНА ГЕОРГИЕВА

17.НИКОЛАЙ ДИНЧЕВ

18.РАЙКА БОРИСОВА

19.НАДЯ ГЕОРГИЕВА

20.ВЕНЦИСЛАВ ПАСЛАНДЖИЙСКИ

21.АНТОАНЕТА СИМЕОНОВА

22.АДРИАНА ЕВЛОГИЕВА

23.ЕВГЕНИЯ ТОРНЬОВА

24.ИВАНКА МИЛАНОВА

25.ЗОЯ МАРИНОВА

26.ЛИЛИЯ БОЖКОВА

27.ПЕТЯ ПЕТРОВА-БОРИСЛАВОВА

28.РЕНЕТА КАМЕНОВА

29.МЛАДОСТ МИЛАНОВА

30.РАЛИЦА ЙОНЧЕВА

31.КРЪСТО КРЪСТЕВ

32.ВАНЯ ГЕНАДИЕВА

33. МАРИЯ НИКОЛОВА

34.ИВАН ИВАНОВ