Президентски и предсрочни избори 14.11.2021

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Жителите на община Медковец могат да направят демонстрационно пробно гласуване с машина
за предстоящите избори по следния график:

село Аспарухово (в сградата на кметството)
на 2 и 3.11.2021 г. /вторник и сряда/ от 9.00 до 16.00 ч.
село Расово (в сградата на кметството)
на 4 и 5.11.2021 г. /четвъртък и петък/ от 9.00 до 16.00 ч.
и на 6.11.2021 г. /събота/ от 9.00 до 12.00 ч.
село Медковец
(в сградата на общината до стаята на охраната)
На 8, 9, 10 и 11.11.2021 г.
/понеделник, вторник, сряда и четвъртък/
от 9.00 до 16.00 ч.

 

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ - ВИДЕОКЛИПОВЕ

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ - СИМУЛАТОР НА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА НА 21 НОЕМВРИ 2021 Г.

БЛАНКИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ГРАЖДАНИ КОИТО НЯМАТ ВАЛИДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ

ЗАПОВЕД №180/03.11.2021 г. НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 44, АЛ. 2 ОТ ЗМСМА И РЕШЕНИЕ № 764-ПВР/НС ОТ 20.10.2021 Г. НА ЦИК ВЪВ ВРЪЗКА С ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДEНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО В ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 14 НОЕМВРИ 2021 Г. В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ В ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ИЗБОРНА СЕКЦИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ, ПОСТАВЕНИ ПОД ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КАРАНТИНА ИЛИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИЗОЛАЦИЯ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл.39, ал.1 ИК) (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

ЗАПОВЕД №176/29.10.2021г. - ОТКРИВАНЕ НА СЕКЦИЯ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

НА ВНИМАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ, ЧИИТО ПОСТОЯННИ И НАСТОЯЩИ АДРЕС СА В РАЗЛИЧНИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА, МОЖЕ ДА ПОИСКАТ ДА БЪДАТ ВПИСАНИ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК ПО НАСТОЯЩ АДРЕС В СРОК ДО 30.10.2021 Г ВКЛЮЧИТЕЛНО

ЗАПОВЕД №163/14.10.2021г. - Места за поставяне на агитационни материали /афиши, плакати, обръщения и др./ от кандидати, партии, коалиции и инициативни комитети на територията на община Медковец,

01.10.2021 - ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СФОРМИРАНЕ СЪСТАВИТЕ НА СИК ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 14 НОЕМВРИ 2021г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за
народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ЗАПОВЕД 144/27.09.2021 ОТНОСНО: Места за обявяване на избирателните списъци в община Медковец

ЗАПОВЕД 142/20.09.2021 ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции за произвеждане на избори за Президент, Вицепрезидент на Р. България и за Народни представители на 14 ноември 2021 г., насрочени с Решение на Народно Събрание от 02.09.2021 г., обнародвано в ДВ бр. 79 от 03.09.2021 г. и Указ на Президента на Републиката № 245/14.09.2021 г. обн. ДВ бр. 77/16.05.2021 г. за произвеждане на изборите за Народни представители на 14 ноември 2021 г.

СЕКЦИЯ 001 - СЛИВОВИК

СЕКЦИЯ 002 - ПИШУРКА

СЕКЦИЯ 003 - МЕДКОВЕЦ

СЕКЦИЯ 004 - МЕДКОВЕЦ

СЕКЦИЯ 005 - АСПАРУХОВО

СЕКЦИЯ 006 - РАСОВО

СЕКЦИЯ 007 - РАСОВО

ПРЕДСРОЧНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 11.07.2021

 

 

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ МОГАТ ДА НАПРАВЯТ ДЕМОНСТРАЦИОННО ПРОБНО ГЛАСУВАНЕ С МАШИНА НА 6 ЮЛИ 2021 Г. /ВТОРНИК/ ОТ 11.00 ДО 18.00 Ч. В КЛУБА НА ИНВАЛИДА В С. МЕДКОВЕЦ. ВХОДЪТ Е ДО ВХОДА НА ОБЩИНАТА.

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11 ЮЛИ 2021 г. (чл.39, ал.1 ИК)

"ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ИЗДАВАТ ОТ СЕКТОР "БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ"

ЗАПОВЕД № 94 / 22.06.2021 г. Секции, в които могат да гласуват избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването в изборите на 11 юли 2021 г. в община Медковец

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с насрочените на 11 юли 2021 г. избори за народни представители, Общинска администрация – Медковец уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до кмета на общината, както следва:
1. Избирателите с трайни увреждания могат да гласуват и с подвижна избирателна кутия, като заявяват желанието си в писмена форма чрез подаване на заявление по образец, подписано собственоръчно и подадено по следния начин: или от упълномощено лице; или доставено чрез „Български пощи“ или изпратено на електронната поща на общината: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
Заявлението трябва да бъде подадено не по-късно от 26.06.2021 г.
Когато избирателят не е подал заявление в указания по-горе срок, може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 5 дни преди изборния ден – 05.07.2021 г., и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия.

Приложение № 14-НС

 

2. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес е в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес до 26.06.2021 г.

Приложение № 12-НС

 

3. Издаване на удостоверение за гласуване на друго място /само за кандидатите, членовете на ЦИК, членовете на РИК и на наблюдателите/ - до 26.06.2021 г.

Приложение № 18-НС

 

4. Отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци - до 03.07.2021 г.

Приложение № 8-НС


5. Заявление за вписване в избирателния списък.

Приложение № 9-НС

 


Заявлението се подава от избирател, който е изпуснат от избирателния списък или за който е отпаднало основанието
за заличаване, до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник до предизборния ден.

Телефон за справки в избирателни списъци: 09724/99-49

 

 

 

 Централната избирателна комисия уведомява, че избирателите, които желаят да гласуват по настоящ адрес, може да подават електронно заявление за гласуване по настоящ адрес без да се изисква електронен подпис, чрез страницата на ГД „ГРАО“ на адрес .https://regna.grao.bg/
Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:
• През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/
• Чрез SMS
Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
• Чрез стационарен или мобилен телефон
Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

 

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СФОРМИРАНЕ СЪСТАВИТЕ НА СИК - 03.06.2021г. ОТ 11:00ч.

 

ЗАПОВЕД № 85/08.06.2021 г. ОТНОСНО: Места за поставяне на агитационни материали /афиши, плакати, обръщения и др./ от кандидати, партии, коалиции и инициативни комитети на територията на община Медковец

ЗАПОВЕД № 72/17.05.2021 г. ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции на територията на община Медковец за провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

 

ЗАПОВЕД № 73/17.05.2021 г. ОТНОСНО:Определяне на места за обявяване на избирателните списъци.

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОТЧЕТ2021

 

08.11.2021 ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА - ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ

11.10.2021 МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА - СЕПТЕМВРИ

10.09.2021 МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА - АВГУСТ

09.08.2021 МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА - ЮЛИ

02.08.2021 ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА - ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ

13.07.2021 МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА - ЮНИ

15.06.2021 МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА - МАЙ

11.05.2021 МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА - АПРИЛ

18.05.2021 ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА - ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ

13.04.2021 МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА - МАРТ

11.03.2021 МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА - ФЕВРУАРИ

10.02.2021 МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА - ЯНУАРИ

БЮДЖЕТ2021

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ БЮДЖЕТ 2021

ИЗБОРИ 2021

 

ИЗБОРИ ЗА ПАРЛАМЕНТ 04.04.2021г. - РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ ВИДЕОКЛИПОВЕ

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЛИЦАТА ПРИТЕЖАВАЩИ НЕВАЛИДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ

ВАЖНО!!! - ЗА ГЛАСУВАНЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ, ПОСТАВЕНИ ПОД ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КАРАНТИНА ИЛИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИЗОЛАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 Във връзка с насрочените на 04 април 2021 г.избори за народни представители, Общинска администрация –Медковец уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до кмета на общината, както следва:

1. Избирателите с трайни увреждания могат да гласуват и с подвижна избирателна кутия, като заявяват желанието си в писмена форма чрез подаване на заявление по образец, подписано собственоръчно и подадено по следния начин: или от упълномощено лице; или доставено чрез „Български пощи“ или изпратено на електронната поща на общината: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Заявлението трябва да бъде подадено не по-късно от 20.03.2021 г.
Прилага се копие от документи от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното състояние.  
Приложение № 14-НС


2. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес е в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес до 20.03.2021 г.Приложение № 12-НС


3.Издаване на удостоверение за гласуване на друго място /само за кандидатите, членовете на ЦИК, членовете на РИК и на наблюдателите/ до 20.03.2021 г.
Приложение № 18-НС


4.Отстраняване нанепълноти и грешки в избирателните списъци - 27.03.2021 г.
Приложение № 8-НС

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 4 АПРИЛ 2021 Г. (ЧЛ.39, АЛ.1 ОТ ИК) (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

ЗАПОВЕД № 37/19.03.2021 г. Образуване на една секция за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на общината за провеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 г.

ЗАПОВЕД № 36/15.03.2021 г. На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и Решение № 2148-НС от 01.03.2021 г. на ЦИК във връзка с осигуряване на възможността за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в община Медковец

ЗАПОВЕД № 33/08.03.2021 г. ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ЗАПОВЕД № 24/ 02.03.2021 Г - АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

ЗАПОВЕД № 32/08.03.2021 г. Промяна на адрес на избирателна секция в село Расово, община Медковец, област Монтана за провеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.

ЗАПОВЕД № 24/02.03.2021 г. Места за поставяне на агитационни материали /афиши, плакати, обръщения и др./ от кандидати, партии, коалиции и инициативни комитети на територията на община Медковец

ЗАПОВЕД № 16/10.02.2021 г. ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции на територията на община Медковец за провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКИ ЕКИП ИЗБОРИ 2021

Заявление – Декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място (по чл. 34, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК)

Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 ИК)

 

Секция 001

Секция 002

Секция 003

Секция 004

Секция 005

Секция 006

Секция 007

 

ЗАПОВЕД № 17/10.02.2021 г. Относно: Определяне на места за обявяване на избирателните списъци.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №12 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК ПО НАСТОЯЩ АДРЕС В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 4 АПРИЛ 2021 Г. (ПО ЧЛ. 36, АЛ. 1 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС)

ПРИЛОЖЕНИЕ №14 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 4 АПРИЛ 2021 Г. (ПО ЧЛ. 37, АЛ. 1 И 2 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС)

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 4 АПРИЛ 2021 Г. (ПО ЧЛ. 42, АЛ. 1 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС)