Понеделник, 18 Февруари 2019 08:04

              С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За наложено административно наказание
„ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“ на непълнолетно лице


На основание чл. 15, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и във връзка с писмо с вх. № МК 007/11.02.2019 г. на Началника на Районно управление – Белоградчик до Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Медковец, се налага административно наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“ на непълнолетния РУМЕН М. ДИМИТРОВ, жител на село Расово, община Медковец. Наказанието е за извършено от него нарушение по чл.6, във връзка с чл. 13 от Закона за българските лични документи (ЗБЛД), а именно: на 20.02.2018 г. около 10:55 часа в село Гара Орешец, на улица „Георги Димитров“ пред дом № 68 при извършена полицейска проверка, горепосоченото непълнолетно лице не представя документ за самоличност-лична карта или друг заместващ го такъв. Самоличността на лицето е установена чрез справка с ОДЧ-Белоградчик, съгласно Наказателно постановление №63/2018 г. от 21.03.2018 г., издадено от ИФЗ Началник на Районно управление – Белоградчик.

Понеделник, 07 Януари 2019 15:02

П О К А Н А ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЯНЕТО НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2019 ГОДИНА

Уважаеми съграждани,
В изпълнение на чл. 82, ал. 2 от ЗПФ и чл.16 и чл. 17 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, кметът на общината разработва проекта за общинския бюджет със съдействието на кметовете на кметства и с участието на местната общност.
Предстои приемането на бюджета на община Медковец за 2019 г.
Финансирането на местните и делегираните от държавата дейности се извършва от общините в интерес на местната общност и при спазване на принципите на законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност и публичност.
Основният финансов план на общината е свързан с поставените цели, приоритети, решаването на конкретни проблеми от местно значение, подобряването на условията на живот и качеството на предлаганите услуги в община Медковец.
Това трябва да става след широко обществено обсъждане с местната общност.
Във връзка с това кметът на община Медковец – инж. Венцислав Евгениев, кани общинските съветници, кметовете на кметства, директорите на училища и детски градини, представителите на бизнеса и всички заинтересовани лица от местната общност да участват в общественото обсъждане на проекта на бюджета, като изразят своите мнения, препоръки и предложения за проекта на Бюджет 2019 година и прогнозата за 2020 и 2021 година.
Предложенията могат да се приемат и писмено в деловодството на община Медковец в работно време от 08,30 ч. до 16,00 ч., както и на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
Срокът за набиране на писмените предложения е 16,00 часа на 11.01.2019 г.
Публичното обсъждане ще се проведе на 14.01.2019 г. (понеделник) от 10,00 часа в заседателната зала на община Медковец.

Петък, 01 Юни 2018 11:39

                ВНИМАНИЕ !!!

Фирма „Златия агро“ ЕООД, гр. Вълчедръм
предупреждава собствениците на пчелни семейства,
че от 03.06.2018 до 05.06.2018 г. /вкл./ от 8,00 до 19,30 ч.
в землището на село Медковец
ще се проведе пръскане на ПШЕНИЦА
срещу вредители с наземна техника,
с препаратите Интезол 250 ЕВ, Рубрик 125 СК и Циперфор 100ЕВ

Подлежащите на третиране терени се намират
на отстояние 1,6 км от с. Медковец